affiliate-pohadky-728x90-1465999456.jpg
Najdete nás na:
  • Facebook
  • Twitter

Nemocnice Milosrdných bratří obhájila certifikát kvality ISO

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně úspěšně obhájila certifikát kvality poskytovaných služeb ISO 9001:2001. Ten získala jako jedno z prvních zdravotnických zařízení v České republice v roce 2005 a po třech letech je nutno certifikát znovu obhajovat. To se nemocnici v těchto dnech úspěšně podařilo.

Dvoudenní důkladnou kontrolu prováděla v nemocnici na všech odděleních čtveřice nezávislých auditorů v čele s prezidentem Slovenské lékařské komory prof. MUDr. Milanem Dragulou, PhD. Nepřišla na žádné větší pochybení. Vydala jen několik doporučení. „Ze závěrů auditu vyplynula například potřeba věnovat větší pozornost personální práci na centrální úrovni či zlepšit systém nakládání s odpady," uvedl Zdeněk Buštík, pověřený řízením Nemocnice Milosrdných bratří.

Nemocnice usiluje o rozvoj kvality a spektra poskytované péče. „Nároky na kvalitu se stále zvyšují. Předpokládají proto provázání všech procesů v nemocnici. Je nutné se nezaměřovat jen na počty pacientů, ale i na kvalitu komunikace s nimi. Z těchto důvodů naše nemocnice již před několika lety například zřídila klientské centrum, které mimo jiné zjišťuje spokojenost pacientů pomocí dotazníků. Od letošního května každý hospitalizovaný pacient též dostává tištěný průvodce léčbou, který informuje o službách nemocnice i právech pacientů," zdůraznil Buštík.

Obecně je norma ISO 9001:2001 základním modelem pro kontrolu kvality. Splněním podmínek této normy v organizaci znamená pro zákazníka jistotu kvalitních služeb. Nemocnice Milosrdných bratří si při certifikaci vytyčila jako priority udržení vyrovnaného hospodaření s citlivou profesionální péči o seniory v prostředí rodinné nemocnice s přátelskou atmosférou.

Více o nemocnici lze najít na webu www.nmbbrno.cz

Autor: | Zveřejněno: 3.7.2008 17:15:32

Facebook

Reklama na BrnoInfo.cz

Kam v Brně